Schoolraad

De school wordt geleid door de directeur. De schoolraad is een adviserend participatieorgaan, samengesteld uit ouders, personeelsleden en gecoöpteerden uit de sociale, economische en culturele milieus. De bevoegdheden van de schoolraad worden omschreven in art. 11 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14/07/1998.

Rechtstreeks verkozen door de ouders:

  • Petra Vanwelkenhuyzen (voorzitter)
  • Diederich De Maeseneire (ondervoorzitter)
  • Jan Amadori

Rechtstreeks verkozen door het personeel:

  • Jessica Moyson
  • Kristel Van de Velde
  • Tinne Lambert

Gecoöpteerden:

  • Jos Van Acker
  • Stanislas Bedoret

Waarnemend directeur:

  • Jimmy De Groeve