Het oudercomité is een groep van ouders die zich op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren (1) de brug te vormen tussen de school en ouders, (2) zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en (3) een leuke en stimulerende leefomgeving voor de kinderen te bevorderen.
In een constructieve en open sfeer, en met medewerking van directie en leerkrachten, proberen we activiteiten en projecten op verschillende domeinen uit te werken:

Sfeer: organisatie oudersoirees bij elk oudercontact, verfraaiing speelplaats …

Vergroening: moestuinproject, bloemenbeplanting …

Communicatie: brievenactie leerkrachten, nieuw communicatiebord …

Veiligheid & praktische zaken: aanleg zebrapaden, organisatie verloren voorwerpen…

Wanneer?

We komen een 4-tal keer per jaar samen, telkens om 19u30 in de Boterhammenrefter. In het schooljaar 2022-2023 vergaderen we op:

  • maandag 12/09 : kennismaking met nieuwe leden voor het OC
  • maandag 3/10 : eerste OC van het schooljaar
  • maandag 12/12 : OC
  • maandag 6/03 : OC
  • maandag : 8/05 : laatste OC van het schooljaar

Iedereen is welkom!

Voel je je aangesproken door bepaalde thema’s of projecten, heb je zin om mee na te denken over de school, heb je een fantastisch idee …, kom dan zeker eens langs op één van de bovenvermelde data!
Wil je de verslagen ontvangen, graag een handje helpen tijdens activiteiten, of gewoon wat meer informatie, stuur dan een mailtje naar oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Op de hoogte blijven? Kijk de nieuwsberichten na of volg onze gesloten groep op Facebook (oudercomité BS Etterbeek) of check onze website https://www.ocbsetterbeek.org