Het ouderportaal is een pilootproject.  De bedoeling is om tools te ontwikkelen die de digitale communicatie en het afhandelen van administratieve zaken verbeteren tussen de school en de ouders.

Met het ouderportaal kan u:

  • formulieren invullen
  • afwezigheden registreren en indien uw kind een warme maaltijd neemt, deze annuleren.
  • persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer,….) raadplegen

In de toekomst zal u:

  • kunnen bekijken wanneer uw kind is afgemeld en door wie na de schooluren
  • documenten zoals facturen, rapporten,…  digitaal ontvangen onder ‘mijn documenten’

Voor technische ondersteuning kan u terecht op: ouderportaal@bsetterbeek.be

Voor administratieve vragen kan u terecht op: secretariaat@bsetterbeek.be

Bent u uw wachtwoord vergeten?  Reset het wachtwoord op: http://wachtwoord.bsetterbeek.be

AANMELDEN

Url: http://ouderportaal.bsetterbeek.be

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Gebruikersnaam: Standaard bestaat de gebruikersnaam uit de eerste vier letters van de familienaam & de eerste twee letters van de voornaam, aangevuld met @bsetterbeek.be

U kan zich NIET aanmelden met een privé e-mailadres (@gmail.com, @hotmail.com, @skynet.be,…) op het ouderportaal.

Wachtwoord:  Bij de aanmaak van het account wordt het wachtwoord verzonden naar het privé e-mailadres van de gebruiker.  Gelieve het wachtwoord in de e-mail als vertrouwelijk te behandelen en het wachtwoord niet zomaar met anderen te delen.

PROBLEMEN BIJ AANMELDEN

Krijgt u onderstaande melding te zien bij het inloggen?

We kunnen ******@hotmail.com helaas niet vinden in de adreslijst bsetterbeek.sharepoint.com.

Deze melding verschijnt omdat ons ouderportaal is ontworpen in office365 dus als u reeds een office365 account  gebruikt (voor werk of privé) dan zal u eerst moeten afmelden in de browser alvorens u kan aanmelden op het ouderportaal.

U kan ook een andere browser gebruiken (firefox, edge, chrome) of u kan de browser gebruiken in private mode en ons portaal op deze manier openen:

Voor google chrome:  (windows/mac)

Voor Safari (mac)