Beste Ouders,

Vanaf dit schooljaar kan u gebruik maken van ons online ouderportaal. Surf hiervoor naar http://ouderportaal.bsetterbeek.be of klik op ouderportaal in het menu ‘schoolinfo’ op deze site.

Het ouderportaal is een pilootproject. De bedoeling is om in de toekomst verder tools te ontwikkelen die de digitale communicatie en het afhandelen van administratieve zaken verbeteren.

Vragen, ideeën, suggesties of opmerkingen? Stuur een e-mail naar ouderportaal@bsetterbeek.be.

met vriendelijke groeten
De schooldirectie