PEDAGOGISCH PROJECT

Het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap berust op zeven pijlers:

  • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
  • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
  • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
  • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
  • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
  • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
  • De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

De volledige schoolvisie kan je hier downloaden.