Geachte bezoeker,

Ik heet u van harte welkom op de webstek van de Basisschool van het Koninklijk Atheneum te Etterbeek.

Wie zijn kind aan onze school toevertrouwt, kiest voor degelijk onderwijs. De Basisschool van het Koninklijk Atheneum te Etterbeek is een school met een lange traditie, een hoog niveau, toegewijd personeel en een uitstekende zorgstructuur. In onze school hebben we aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind.

We bieden er onderwijs voor hoofd, hart en handen. Een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs vinden we erg belangrijk, maar we werken ook aan sociale vaardigheden en maken voldoende tijd vrij voor creatieve activiteiten. We willen de kinderen immers een zo breed mogelijke vorming aanbieden en maken hiervoor gebruik van de modernste onderwijsmethoden en werkvormen.

Elk kind is uniek en heeft recht op uitdagend onderwijs op maat. Sommige leerlingen hebben wat extra hulp nodig om de leerdoelen te bereiken, anderen kunnen gerust wat meer aan. De leerkrachten van de basisschool zorgen ervoor dat ieder kind aan zijn trekken komt. Ze worden hierin ondersteund door de interne zorgcoördinator en de zorgleerkrachten.

De basisschool van het Koninklijk Atheneum Etterbeek onderscheidt zich van andere scholen door haar taalbeleid. Hoewel wij ons uitdrukkelijk en bewust profileren als Nederlandstalige basisschool, willen we werk maken van meertalige leerlingen. Dit realiseren we onder meer door lessen Frans vanaf de kleuterklassen. In de lagere afdeling krijgen de kinderen lessen wereldoriëntatie van een native speaker Frans, wat een enorme meerwaarde betekent voor het taalonderwijs.

Op onze campus bevindt zich naast de basisschool ook een secundaire afdeling. Er wordt dus onderwijs verstrekt voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Beide onderwijsinstellingen genieten al vele jaren een goede naam in de wijde omgeving en heel wat oud-leerlingen sturen hun kinderen dan ook naar de school waar ze zelf ooit afstudeerden.

Onze school maakt werk van een degelijk communicatiebeleid. Deze webpagina’s zijn daar slechts één onderdeel van. U vindt er heel wat nieuws over het schoolleven en de activiteiten van de verschillende klassen. Ik hoop dat u onze webstek aandachtig zult bekijken en wens u veel leesplezier. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u nog vragen heeft.

Vriendelijke groeten

Katinka Boeykens – Directeur