• Promoten van drinkwater en sterk terugdringen van gesuikerde dranken:

Op school zijn er een aantal drinkwaterfonteinen beschikbaar. Ook de klassen beschikken over drinkbaar water. Er worden geen eigen drankjes meegenomen naar de speelplaats. Daar kunnen de kinderen terecht aan de drinkwaterfonteinen.

Kinderen die dit willen kunnen in de voormiddag water of een melkje drinken. De school voorziet een aanbod. Kinderen die allergisch zijn aan koemelk, drinken water of brengen zelf sojamelk mee.

Bij hun boterhamlunch kunnen de leerlingen 1 brikje of blikje drinken dat ze zelf meebrengen. Dit brikje of blikje wordt in de refter leeggedronken en daar in de vuilnisbak gegooid.

In de namiddag wordt er water gedronken in de klas. Ook in de namiddag worden er geen drankjes meegenomen naar de speelplaats. Wie dorst heeft, kan ook nu weer water drinken aan de fonteintjes. De leerlingen maken geen gebruik meer van de blikjesautomaten van het KAE. Het schenken van niet-gesuikerd vruchtensap om de verjaardag van een kind te vieren is toegelaten, maar zeker niet verplicht. Frisdranken worden niet geschonken in de klas.

Tijdens een klasfeestje, eindejaarsfeestje, carnaval, kerstfeest, enz… mag, in samenspraak met de leerkracht, niet-gesuikerd vruchtensap geserveerd worden. Frisdrank wordt uitzonderlijk toegelaten, op voorwaarde dat er voldoende gezonde alternatieven aangeboden worden.

  • Terugdringen van overvloedig eten van koeken:

We gaan er van uit dat de kinderen thuis hebben ontbeten. Een gezond ontbijt is onontbeerlijk en kan niet vervangen worden door een koek tijdens de voormiddagspeeltijd. Bovendien zorgen deze koeken ervoor dat kinderen ’s middags geen honger hebben in de refter. Daarom wordt er in de voormiddag geen koek meer gegeten. Ouders die dat wensen kunnen inschrijven op het dagelijks fruitproject of hun kind zelf een stuk fruit, een boterham of yoghurt  meegeven.

Kinderen die in de naschoolse opvang blijven, kunnen wel een koekje en een brikje meebrengen voor tijdens de opvang.

  • Promoten van fruit:

Elke dag is voor ons een fruitdag. De ouders kunnen dit stuk fruit zelf meegeven of kunnen inschrijven  op het dagelijks fruitproject.

  • En verder…

Alle snoep en kauwgom is verboden. Als ouders iets willen meegeven naar aanleiding van een verjaardag, promoten we fruit of cake.

 

***

Het gezondheidsbeleid kan je hier downloaden als pdf- bestand:

gezondheidsbeleid