Schoolraad

De school wordt geleid door de directeur. De schoolraad is een adviserend participatieorgaan, samengesteld uit ouders, personeelsleden en gecoöpteerden uit de sociale, economische en culturele milieus. De bevoegdheden van de schoolraad worden omschreven in art. 11 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14/07/1998.

Rechtstreeks verkozen door de ouders:

  • Hollevoet Pascal (voorzitter)
  • Vanwelkenhuyzen Petra (ondervoorzitter)
  • Kryukova Julia

Rechtstreeks verkozen door het personeel:

  • Troy Lieve
  • Heusden Carla
  • Tonnelier Veerle

Gecoöpteerden:

  • Buggenhout Pieter
  • Robberechts Sofie

Directeur:

  • Boeykens Katinka