Boek ‘In Dialoog’ helpt scholen beter om te gaan met groeiende diversiteit in de klas

Het boek van de auteurs Montasser AlDe’emeh, arabist, islamoloog en jihadisme-onderzoeker en Werner de Saeger, expert religieus recht bundelt vier jaar kritische gesprekken met leerlingen in onze lagere en secundaire scholen en kwam er op vraag van de schoolteams naar ondersteuning om beter om te gaan met de groeiende diversiteit in de klassen. Het geeft een gedetailleerd beeld van de verzuchtingen en bekommernissen van leerlingen die in de grootstedelijke Brusselse context op zoek zijn naar hun identiteit en plaats in de samenleving.

Het boek is een volgende stap in het ‘Project Positieve Grensverleggende Interactie’ (PPGI!). De scholengroep zal verder investeren in allerlei initiatieven om het kritisch denkvermogen van de leerlingen te stimuleren.  De klas- en individuele gesprekken met Montasser AlDe’emeh worden verdergezet en het team ‘kritisch denken’ werd sinds vorig schooljaar uitgebreid met Hasna Ait-Hamou en Sara Bouabbi.  Daarnaast zal GO! Scholengroep Brussel verder investeren in onderzoek. Er zullen ook studiedagen worden georganiseerd en ervaringen worden gedeeld met andere scholengroepen van het GO! Ten slotte wordt er gezocht naar  samenwerkingsverbanden om het project Europees en internationaal uit te rollen.

‘In Dialoog’ is een co-editie van Politeia en VUBPRESS en is verkrijgbaar via deze link.

banner 2